REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ

FORMOZA CHALLENGE OBORNIKI 2020

FORMOZA CHALLENGE

Miejsce: OBORNIKI

Data: 6-7.06.2020 r.

 

1. CELE IMPREZY

 1. Promocja Miasta i Gminy Oborniki.
 2. Promocja J.W. Formoza i wszystkich jednostek Wojska Polskiego, w tym sił specjalnych.
 3. Promocja wartości patriotycznych, etosu polskiego żołnierza i różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.
 4. Organizacja wydarzenia sportowego. Połączenie biegu terenowego z ekstremalnymi przeszkodami.
 5. Organizacja wydarzenia sportowego dla najmłodszych – biegu terenowego z i przeszkodami dla dzieci.
 6. Prezentacja sprzętu wojskowego podczas imprezy.
 7. Promocja sportu i zdrowego trybu życia – połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

2. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem imprezy jest APS AGENCY SOBCZAK ROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. BÓŻNICZA, nr 15, lok. 18, miejsc. POZNAŃ, kod 61-751
 2. Współorganizatorem imprezy jest STOWARZYSZENIE FORWARD z siedzibą w Poznaniu,
  Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań Regon: 381838297, NIP:  7831792510, KRS: 0000757917
 3. W przygotowaniu imprezy uczestniczą Miasto i Gmina Oborniki oraz Stowarzyszenie KRS Formoza.

3. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

 1. Tor przeszkód został zaprojektowany i wykonany przy udziale instruktorów, żołnierzy i byłych żołnierzy JW Formoza i odpowiada swoimi poziomem trudności torom szkoleniowym dla żołnierzy jednostek sił specjalnych. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdującej się w rejonie Toru Motocrossowego w Obornikach rozstawione są przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność. Uczestnicy będą startować w grupach liczących do 15 osób, które będą wyruszały na trasę w odstępach minimum 2 minut. Organizator zastrzega zrobienie przerwy technicznej w starcie kolejnych fal, jeśli uzna to za konieczne. Dodatkowo na dystansie 10 km zostaną utworzone fale kategorii PRO, które będą startowały jako pierwsze.
 2. Na trasie całego dystansu (około 10 km, dalej LONG/ LONG ultra/ LONG RECON) zostaną rozstawione przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności (minimum 25 sztuk), których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Formoza Challenge. Trasa 4026 m oraz 5 km będzie częścią trasy LONG i znajdzie się na niej odpowiednio minimum 20 przeszkód. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy. Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody. O zwycięstwie decyduje czas netto zawodnika.
 3. Dodatkowo, na dystansie LONG (ok. 10 km) zostaną rozegrane zawody Formoza Ultra Challenge – których głównym elementem będzie doposażenie uczestników w atrapę karabinu oraz obciążony wojskowy plecak. Warunkiem ukończenia zawodów będzie dotarcie na metę z przekazanym osprzętem w stanie nienaruszonym.
 4. Dodatkowo na dystansie LONG (ok. 10 km) zostaną rozegrane zawody Formoza Recon – których głównym elementem będzie przebiegnięcie części toru głównego, przeprawienie się kajakami na drugą stronę rzeki i tam bieg na orientację – zaliczenie minimum 12 przeszkód i powrót na główny tor.
 5. Dodatkowo na dystansie LONG (ok. 10 km) zostaną rozegrane zawody Formoza TEAM – których głównym elementem będzie pokonanie dystansu drużynowo – w drużynach 4-10 osobowych (wspólny start i przekroczenie mety) – gdzie czasem drużyny będzie czas ostatniego zawodnika przekraczającego linię mety.
 6. Dodatkowo, na dystansie 4026 m zostaną rozegrane zawody Formoza Night Challenge – których głównym elementem będzie pokonanie trasy w warunkach wieczornych, przy doświetleniu części przeszkód przez Organizatora (obowiązek własnej lampki tzw. czołówki).
 7. Dodatkowo na dystansach: 1 km i 2 km rozegrane zostaną zawody Formoza Kids, których głównym elementem będzie pokonanie wydzielonego toru przeszkód dla najmłodszych.

4. TERMIN, DYSTANS, TRASA

 1. Zawody odbędą się w dniu 06.06.2020 na następującym dystansie:
 • Bieg na 4026m – FORMOZA NIGHT CHALLENGE – godz. 21:30 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 3 minutowych, zakończenie zawodów o godzinie 23:00
 1. Zawody odbędą się w dniu 7.06.2020 na następujących dystansach:
 • Bieg na 10 km – FORMOZA RECON godz. 9:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach2 minutowych.
 • Bieg na 10 km – 9:30 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 2 minutowych,
 • Bieg na 10 km – FORMOZA TEAM CHALLENGE – godz. 11:00
 • Bieg na 10 km – FORMOZA ULTRA CHALLENGE – godz. 12:00 – kolejne fale w odstępach 2 minutowych,
 • Bieg na 5 km – godz. 13:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 2 minutowych,
 • Bieg FORMOZA KIDS 1 km – godz. 15:00, Bieg FORMOZA KIDS 2 km – godz. 15:30
 1. Czasy startów fal mogą ulec  zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.
 2. Miejsce startu znajduje się na terenie Toru Motocrossowego w Obornikach
 3. Dystans zawodów:
 • Bieg główny – LONG ok. 10 km,
 • Bieg główny – 5 km,
 • Bieg Formoza Recon – około 10 km
 • Bieg Formoza Kids – 1 km, 2km
 • Bieg Formoza Night Challenge – 4026 m
 • Bieg Formoza Challenge Ultra – ok. 10 km,
 • Bieg Formoza Team Challenge – ok. 10 km.
 1. Meta zlokalizowana jest na Terenie Toru Motocrossowego w Obornikach.

5. ODBIÓR PAKIETÓW

 1. W dniach 05-7.06.2020 – pakiety startowe do odbioru na terenie Toru Motocrossowego w Obornikach, ul. Łukowska  w godzinach:
 • Piątek 5 czerwca – 14.00 – 20.00
 • Sobota 6 czerwca – 12.00 – 20.00
 • Niedziela 7 czerwca od godziny 7:00 – odbiór pakietów tylko falami – na minimum godzinę przed startem fali (fala o godzinie 9 – odbiór do godziny 8, fala o godzinie 9.05 – odbiór do godziny 8.05)
 1. Godziny odbioru pakietów na wyznaczone fale będą nieprzekraczalne.

6. PRZESZKODY

 1. Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika biegu. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na stronie internetowej.
 2. Na trasie czekają przeszkody, według następującej specyfikacji: naturalne:  bagno, stawy, rzeka, drzewa, górki, sztuczne wzorowane na wojskowy tor przeszkód: ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, doły oraz elementy związane z pokonywaniem przeszkód typu rury, pojazdy, błotne, Specjalne zadania polegające na przeciągnięciu, przeniesieniu czy podniesieniu ciężaru oraz zadania mentalne.

7. UCZESTNICTWO

 1. W biegach głównych mogą brać udział wszystkie osoby, które:
 2. W dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; osoby powyżej 15 roku życia, które w dniu zawodów nie będą miały ukończone 18 lat – po okazaniu, przy odbiorze pakietu startowego, podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w biegu. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach. Dokument nie może być kopią – dostępny do pobrania na stronie rejestracji zawodów.
 3. Dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
 4. Dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 5. W biegu młodzieżowym FORMOZA KIDS mogą brać udział wszystkie osoby, które:

Dystans 1 km:

 1. w dniu zawodów będą miały ukończone 4 lata, a nie skończyły jeszcze 8 roku życia;
 2. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
 3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 4. Dzieci zostaną pogrupowane w oddzielne kategorie (4-5 lat), (6-7 lat) oraz 8 lat w ramach których będą rywalizowały.

Dystans 2km:

 1. w dniu zawodów będą miały ukończone 8 lat, a nie skończyły jeszcze 15 roku życia;
 2. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
 3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.

Dzieci zostaną pogrupowane w oddzielne kategorie (8-9 lat), (10-11 lat), (12-13 lat) oraz 13-15 lat w ramach których będą rywalizowały.

6. Obowiązuje limit uczestników 1000 osób na każdym z dystansów (w kategorii Formoza Challenge Ultra – 150 uczestników, w kategorii Formoza Night Challenge – 300 uczestników,           Formoza Recon – 100 uczestników). Organizator zastrzega sobie zmianę limitu uczestników.
7. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.formozachallenge.com
8. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 7 dni po ogłoszeniu wyników na adres mailowy Organizatora. Po               upływie 7 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji.
9. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do                            dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Formoza Challenge.
10. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie                 biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
11. W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa                           poszukiwany zawodnik.

8. PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów
 2. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.
 3. Po zakończeniu rejestracji online nie ma gwarancji otrzymania koszulki.
 4. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia, ciepły posiłek oraz część sanitarna.
 5. Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników Formoza Challenge.
 6. Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach kategorii wiekowych nie podlegają wymianie.
 7. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród lub do dwóch tygodni po imprezie w siedzibie Organizatora – Poznań, ul. Bożnicza 15/18, 61-751 Poznań.
 8. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatorów. Ponadto zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów Formoza Challenge. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.
 10. Do 30 dni przed imprezą istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu sezonu (nie dotyczy imprez z sezonu na sezon). Zawodniczka/zawodnik chcąca dokonać zmiany powinna zgłosić się mailowo (kontakt@formozachallenge.com) do organizatora podając: Imię, Nazwisko, dystans z którego się przepisuje i dowód przelewu na konto organizatora uwzględniający różnicę cen między nabytym pakietem a obowiązującą ceną + 15 PLN opłaty manipulacyjnej. Należy podać także imprezę na którą przepisuje się zawodniczka/ zawodnik. Łączną kwotę należy przelać na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393

9. OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze ustalonymi przez organizatorów progami, te zależne są od upływu czasu – tj. konkretnych dat wyznaczonych przez organizatora. Informacja dotycząca wysokości wpisowego dostępna jest na stronie www.formozachallenge.com:
 2. Wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 5 km wynosi:
  do 31.10.2019 – 79 zł
  do 31.12.2019 – 89 zł
  do 28.02.2020 – 99 zł
  do 31.03.2020 – 109 zł
  do 30.04.2020 – 119 zł
  do 31.05.2020 – 129 zł
  do 3.06.2020 – 149 zł

Gotówką w dniu imprezy 190 zł (uwaga! – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

 1. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza Challenge Night (4026m):
  do 31.10.2019 – 69 zł
  do 31.12.2019 – 79 zł
  do 28.02.2020 – 99 zł
  do 31.03.2020 – 109 zł
  do 30.04.2020– 119 zł
  do 31.05.2020 – 159 zł
  do 3.06.2020 – 179 zł

Gotówką w dniu imprezy 190 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

 1. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza LONG
  do 31.10.2019 – 89 zł
  do 31.12.2019 – 99 zł
  do 28.02.2020 – 129 zł
  do 31.03.2020 – 139 zł
  do 30.04.2020– 159 zł
  do 31.05.2020 – 189 zł
  do 3.06.2020 – 200 zł

Gotówką w dniu imprezy 200 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

 1. Opłata startowa za osobę za udział w zawodach Formoza Team Challenge (około 10 km – teamy minimum 4, maksymalnie 10 osób):
  do 31.10.2019 – 89 zł
  do 31.12.2019 – 99 zł
  do 28.02.2020– 129 zł
  do 31.03.2020 – 139 zł
  do 30.04.2020 – 159 zł
  do 31.05.2020 – 189 zł
  do 3.06.2020 – 200 zł

Gotówką w dniu imprezy 200 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej)

 1. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza Challenge Ultra (około 10 km):
  do 31.10.2019 – 99 zł
  do 31.12.2019 – 119 zł
  do 28.02.2020 – 159 zł
  do 31.03.2020 – 199 zł
  do 30.04.2020 – 209 zł
  do 31.05.2020 – 219 zł
  do 3.06.2020 – 229 zł

Gotówką w dniu imprezy 240 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

 1. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza Recon (około 10 km):
  do 31.10.2019 – 99 zł
  do 31.12.2019 – 119 zł
  do 28.02.2020– 149 zł
  do 31.03.2020 – 159 zł
  do 30.04.2020 – 189 zł
  do 31.05.2020– 219 zł
  do 3.06.2020 – 229 zł

Gotówką w dniu imprezy 240 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

 1. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza KIDS na dystansie 1 km wynosi:
  do 31.10.2019 – 25 zł
  do 31.12.2019 – 29 zł
  do 28.02.2020 – 39 zł
  do 31.03.2020 – 59 zł
  do 3.06.2020 – 69 zł

Gotówką w dniu imprezy 79 zł

 1. Opłata startowa za udział w zawodach FORMOZA KIDS na dystansie 2 km wynosi:
  do 31.10.2019 – 35 zł
  do 31.12.2019 – 39 zł
  do 28.02.2020 – 49 zł
  do 31.03.2020 – 69 zł
  do 5.06.2019 – 89 zł

Gotówką w dniu imprezy 100 zł

 1. Zniżki od opłat przyznawane są na zasadzie specjalnych promocji przez Organizatorów, mają zasięg czasowy lub ilościowy. Każdorazowo ogłaszane na stronie www.formozachallenge.com oraz profilu Facebook.
 2. Opłata startowa może być przeniesiona na innego zawodnika za uiszczeniem opłaty administracyjnej w kwocie 15 pln na konto imprezy. Przeniesienie opłaty startowej nie może nastąpić później niż do dnia 20 maja do godziny 23:59
 3. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty dokonania wpłaty, które to prawo przysługuje konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od Umowy wysłanego na adres kontakt@formozachallenge.com Organizatora (skan wraz z czytelnym podpisem).
 4. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393:, W tytule przelewu należy podać: IMIĘ I NAZWISKO, FORMAT ORAZ DYSTANS
 5. Każdy zawodnik ma możliwość zakupu tzw. ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych za pośrednictwem TU EUROPA S.A. wchodząc na poniższy link http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm
 6. Pakiety startowe kupione w dniu imprezy nie mają gwarancji koszulki technicznej.

10. KLASYFIKACJE

 1. Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach (takie same na dystansie 4026m, 5 km 10 km, Formoza Recon i Formoza Challenge Ultra):
  • Kobiety – miejsca I-III,
  • Mężczyźni – miejsca I-III,
  • FORMOZA ULTRA – mężczyźni i kobiety – miejsca I-III,
  • FORMOZA RECON – mężczyźni i kobiety – miejsca I-III,
  • FORMOZA NIGHT CHALLENGE – mężczyźni i kobiety – miejsca I-III,
  • FORMOZA TEAM CHALLENGE – drużyny – miejsca I-III
  • Inne klasyfikacje zgodnie z informacją opublikowaną na stronie wydarzenia w późniejszym terminie.

11. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami.
 5. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
 6. Wszyscy uczestnicy startujący w Formoza Challenge, oświadczają iż startują na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.
 7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i      majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem.
 2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny start w imprezie.
 3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień  oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
 4. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w  imieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest APS AGENCY SOBCZAK ROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. BÓŻNICZA, nr 15, lok. 18, miejsc. POZNAŃ, kod 61-751
 2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Formoza Challenge Oborniki, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Formoza Challenge Oborniki.
 7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

14. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
 5. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 6. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
 7. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z prysznicy w pobliżu mety.
 8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 10. Podane w regulaminie kwoty opłaty startowej zawierają podatek od towarów i usług.
 11. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym kontakt@formozachallenge.com w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
 12. Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu pisemnego oświadczenia oraz skanu dowodu.
 13. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.
 14. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
 15. Istnieje  możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu Formoza Challenge bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres:kontakt@formozachallenge.com

FORMOZA CHALLENGE

Edycja: USTKA

26.07.2020

 

1. CELE IMPREZY

 1. Promocja Miasta i Gminy USTKA.
 2. Promocja J.W. Formoza i wszystkich jednostek Wojska Polskiego, w tym sił specjalnych.
 3. Promocja wartości patriotycznych, etosu polskiego żołnierza i różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.
 4. Organizacja wydarzenia sportowego. Połączenie biegu terenowego z ekstremalnymi przeszkodami.
 5. Organizacja wydarzenia sportowego dla najmłodszych – biegu terenowego z bezpiecznymi przeszkodami dla dzieci.
 6. Prezentacja sprzętu wojskowego podczas imprezy.
 7. Promocja sportu i zdrowego trybu życia – połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

2. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem imprezy jest APS AGENCY SOBCZAK ROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. BÓŻNICZA, nr 15, lok. 18, miejsc. POZNAŃ, kod 61-751
 2. Współorganizatorem imprezy jest STOWARZYSZENIE FORWARD z siedzibą w Poznaniu,
  Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań Regon: 381838297, NIP:  7831792510, KRS: 0000757917
 3. W przygotowaniu imprezy uczestniczą Miasto i Gmina Oborniki oraz Stowarzyszenie KRS Formoza.

3. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

 1. Tor przeszkód został zaprojektowany i wykonany przy udziale instruktorów, żołnierzy i byłych żołnierzy JW Formoza i odpowiada swoimi poziomem trudności torom szkoleniowym dla żołnierzy jednostek sił specjalnych. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdującej się w rejonie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce rozstawione są przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność. Uczestnicy będą startować w grupach liczących do 15 osób, które będą wyruszały na trasę w odstępach minimum 2 minut. Organizator zastrzega zrobienie przerwy technicznej w starcie kolejnych fal, jeśli uzna to za konieczne. Dodatkowo na dystansie 10 km zostaną utworzone fale kategorii PRO, które będą startowały jako pierwsze.
 2. Na trasie całego dystansu (LONG – ok. 10 km) zostaną rozstawione przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności (minimum 30 sztuk), których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Formoza Challenge. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy. Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody. O zwycięstwie decyduje czas netto zawodnika.
 3. Dodatkowo, na dystansie LONG – ok. 10 km zostaną rozegrane zawody Formoza Ultra Challenge– których głównym elementem będzie doposażenie uczestników w atrapę karabinu oraz obciążony wojskowy plecak. Warunkiem ukończenia zawodów będzie dotarcie na metę z przekazanym osprzętem w stanie nienaruszonym.
 4. Dodatkowo na dystansie LONG – ok. 10 km zostaną rozegrane zawody Formoza TEAM – których głównym elementem będzie pokonanie dystansu 10 km drużynowo – w drużynach 4-10 osobowych (wspólny start i przekroczenie mety) – gdzie czasem drużyny będzie czas ostatniego zawodnika przekraczającego linię mety.
 5. Dodatkowo na dystansach: 1 km i 2km rozegrane zostaną zawody Formoza Kids, których głównym elementem będzie pokonanie wydzielonego toru przeszkód dla najmłodszych.

4. TERMIN, DYSTANS, TRASA

 1. Zawody odbędą się w dniu 26.07.2020 na następującym dystansie:
  1. Bieg LONG – ok. 10 km – godz. 9:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 2 minutowych,
  2. Bieg LONG – ok. 10 km – FORMOZA TEAM CHALLENGE – godz. 11:00
  3. Bieg LONG – ok. 10 km – FORMOZA ULTRA CHALLENGE – godz. 12:00 – kolejne fale w odstępach 2 minutowych,
  4. Bieg na 5 km – godz. 13:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 2 minutowych,
  5. Bieg FORMOZA KIDS 1 km – godz. 15:15
  6. Bieg FORMOZA KIDS 2km – godz. 16:00
  7. Zakończenie zawodów – godz.17:00
  8. Czasy startów fal mogą ulec  zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.
  9. Miejsce startu znajduje się na terenie Stadionu CSMW – Lędowo 1, Ustka
  10. Dystans zawodów:
   • Bieg główny – LONG – ok 10 km,
   • Bieg główny – 5 km,
   • Bieg Formoza Kids – 1 km, 2km
   • Bieg Formoza Challenge Ultra – LONG – ok 10 km,
   • Bieg Formoza Team Challenge – LONG – ok 10 km.
 2. Czasy startów fal mogą ulec  zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.  Organizator poinformuje o ostatecznym kształcie startów fal – minimum 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy.
 3. Miejsce startu Tor przeszkód CSMW.
 4. Odbiór pakietów – miejsce zostanie podane do wiadomości.
 5. Meta zlokalizowana zostanie w rejonie usteckiego portu, szczegóły zostaną podane do wiadomości.

  5. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

  1. W dniu 24.07 (piątek) w godzinach 12.00 – 17.00 – miejsce zostanie podane przez organizatora
  2. W dniu 25.07 (sobota) pakiety startowe do odbioru w godzinach 10.00 – 17:00 miejsce zostanie podane do wiadomości przez organizatora
  3. W dniu 26.07 (niedziela) pakiety startowe do  odbioru w godzinach 7:30 – 11:00 miejsce zostanie podane przez organizatora
  4. Godziny odbioru pakietów na wyznaczone fale będą nieprzekraczalne.
  5.  Brak stawiennictwa do zawodów oznacza przepadek pakietu startowego.

6. PRZESZKODY

 1. Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika biegu. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na stronie internetowej.
 2. Na trasie czekają przeszkody, według następującej specyfikacji: naturalne:  bagno, stawy, rzeka, drzewa, górki, sztuczne wzorowane na wojskowy tor przeszkód: ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, doły oraz elementy związane z pokonywaniem przeszkód typu rury, pojazdy, błotne, Specjalne zadania polegające na przeciągnięciu, przeniesieniu czy podniesieniu ciężaru oraz zadania mentalne.

7. UCZESTNICTWO

 1. W biegach głównych mogą brać udział wszystkie osoby, które:
 2. W dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; osoby powyżej 15 roku życia, które w dniu zawodów nie będą miały ukończone 18 lat – po okazaniu, przy odbiorze pakietu startowego, podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w biegu. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach. Dokument nie może być kopią – dostępny do pobrania na stronie rejestracji zawodów.
 3. Dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
 4. Dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 5. W biegu młodzieżowym FORMOZA KIDS mogą brać udział wszystkie osoby, które:

Dystans 1 km:

 1. w dniu zawodów będą miały ukończone 4 lata, a nie skończyły jeszcze 8 roku życia;
 2. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
 3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 4. Dzieci zostaną pogrupowane w oddzielne kategorie (4-5 lat), (6-7 lat) oraz 8 lat w ramach których będą rywalizowały.Dystans 2km:
  1. w dniu zawodów będą miały ukończone 8 lat, a nie skończyły jeszcze 15 roku życia;
  2. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
  3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
  4. Dzieci zostaną pogrupowane w oddzielne kategorie (8-9 lat), (10-11 lat), (12-13 lat) oraz 13-15 lat w ramach których będą rywalizowały.
  5. Obowiązuje limit uczestników 1000 osób na każdym z dystansów (w kategorii Formoza Challenge Ultra – 100 uczestników. Organizator zastrzega sobie zmianę limitu uczestników.
  6. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.formozachallenge.com
  7. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 7 dni po ogłoszeniu wyników na adres mailowy Organizatora. Po upływie 7 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji.
  8. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Formoza Challenge.
  9. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
  10. W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

8. PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów
 2. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.
 3. Po zakończeniu rejestracji online nie ma gwarancji otrzymania koszulki
 4. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia, ciepły posiłek oraz część sanitarna.
 5. Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników Formoza Challenge.
 6. Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach kategorii wiekowych nie podlegają wymianie.
 7. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród lub do dwóch tygodni po imprezie w siedzibie Organizatora – Poznań, ul. Bożnicza 15/18, 61-751 Poznań.
 8. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatorów. Ponadto zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów Formoza Challenge. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.
 10. Do 30 dni przed imprezą istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu sezonu (nie dotyczy imprez z sezonu na sezon). Zawodniczka/zawodnik chcąca dokonać zmiany powinna zgłosić się mailowo (kontakt@formozachallenge.com) do organizatora podając: Imię, Nazwisko, dystans z którego się przepisuje i dowód przelewu na konto organizatora uwzględniający różnicę cen między nabytym pakietem a obowiązującą ceną + 15 PLN opłaty manipulacyjnej. Należy podać także imprezę na którą przepisuje się zawodniczka/ zawodnik. Łączną kwotę należy przelać na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393

9. OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze ustalonymi przez organizatorów progami, te zależne są od upływu czasu – tj. konkretnych dat wyznaczonych przez organizatora. Informacja dotycząca wysokości wpisowego dostępna jest na stronie www.formozachallenge.com:
 2. Wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 5 km wynosi:
  • do 31.10.2019 – 79 zł
  • do 31.12.2019 – 89 zł
  • do 28.02.2020 – 99 zł
  • do 31.03.2020 – 109 zł
  • do 30.04.2020 – 119 zł
  • do 31.05.2020 – 129 zł
  • do 30.06.2020 – 139 zł
  • do 22.07.2020 – 149 zł

Gotówką w dniu imprezy 189 zł (uwaga! – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

4. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza LONG – ok. 10 km

 • do 31.10.2019 – 89 zł
 • do 31.12.2019 – 99 zł
 • do 28.02.2020 – 119 zł
 • do 31.03.2020 – 129 zł
 • do 30.04.2020 – 139 zł
 • do 31.05.2020 – 149 zł
 • do 30.06.2020 – 159 zł
 • do 22.07.2020 – 169 zł

Gotówką w dniu imprezy 199 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

5. Opłata startowa za osobę za udział w zawodach Formoza Team Challenge (LONG – ok. 10 km – teamy minimum 4, maksymalnie 10 osób):

 • do 31.10.2019 – 89 zł
 • do 31.12.2019 – 99 zł
 • do 28.02.2020 – 119 zł
 • do 31.03.2020 – 129 zł
 • do 30.04.2020 – 139 zł
 • do 31.05.2020 – 149 zł
 • do 30.06.2020 – 159 zł
 • do 22.07.2020 – 169 zł

Gotówką w dniu imprezy 199 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej)

6. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza Challenge Ultra (LONG – ok. 10 km):

  • do 31.10.2019 – 99 zł
  • do 31.12.2019 – 119 zł
  • do 28.02.2020 – 129 zł
  • do 31.03.2020 – 139 zł
  • do 30.04.2020 – 149 zł
  • do 31.05.2020 – 159 zł
  • do 30.06.2020– 169 zł
  • do 22.07.2020 – 189 zł

Gotówką w dniu imprezy 200 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

7. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza KIDS na dystansie 1 km wynosi:

 • do 31.10.2019 – 29 zł
 • do 31.12.2019 – 39 zł
 • do 28.02.2020 – 49 zł
 • do 31.03.2020 – 59 zł
 • do 30.06.2020 – 69 zł
 • do 22.07.2020 – 79 zł

Gotówką w dniu imprezy 89 zł

8. Opłata startowa za udział w zawodach FORMOZA KIDS na dystansie 2 km wynosi

 • do 31.10.2019 – 39 zł
 • do 31.12.2019 – 49 zł
 • do 28.02.2020 – 59 zł
 • do 31.03.2020 – 69 zł
 • do 30.06.2020 – 79 zł
 • do 22.07.2020 – 89 zł

Gotówką w dniu imprezy 100 zł

9. Zniżki od opłat przyznawane są na zasadzie specjalnych promocji przez Organizatorów, mają zasięg czasowy lub ilościowy. Każdorazowo ogłaszane na stronie                                                      www.formozachallenge.com oraz profilu Facebook.
10. Opłata startowa może być przeniesiona na innego zawodnika za uiszczeniem opłaty administracyjnej w kwocie 15 pln na konto imprezy. Przeniesienie opłaty startowej nie może                   nastąpić później niż do dnia 25 czerwca do godziny 23:59
11. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty dokonania wpłaty, które to prawo przysługuje konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot           opłaty nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od Umowy wysłanego na adres kontakt@formozachallenge.com Organizatora (skan wraz z czytelnym podpisem).
12. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393:, W tytule przelewu                JEDYNIE NUMER PŁATNOŚCI, który został przekazany na maila po dokonaniu rejestracji oraz IMIĘ i NAZWISKO zawodnika.
13. Każdy zawodnik ma możliwość zakupu tzw. ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych za pośrednictwem TU EUROPA S.A. wchodząc na poniższy                          link http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm
14. Pakiety startowe kupione w dniu imprezy nie mają gwarancji koszulki technicznej.

10. KLASYFIKACJE

Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:

 1. Kobiety – miejsca I-III,
 2. Mężczyźni – miejsca I-III,
 3. FORMOZA ULTRA – mężczyźni i kobiety – miejsca I-III,
 4. FORMOZA TEAM CHALLENGE – drużyny – miejsca I-III
 5. Inne klasyfikacje zgodnie z informacją opublikowaną na stronie wydarzenia w późniejszym terminie.

11. BEZPIECZEŃSTWO

  1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
  2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.
  4. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami.
  5. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
  6. Wszyscy uczestnicy startujący w Formoza Challenge, oświadczają iż startują na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.
  7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających.

   12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem.
   2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny start w imprezie.
   3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
   4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
   5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
   6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest APS AGENCY SOBCZAK ROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. BÓŻNICZA, nr 15, lok. 18, miejsc. POZNAŃ, kod 61-751
 2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Formoza Challenge Ustka wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Formoza Challenge Ustka.
 7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

  14. UWAGI KOŃCOWE

  1. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne.
  2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
  3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
  4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
  5. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  6. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
  7. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z prysznicy w pobliżu mety.
  8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  10. Podane w regulaminie kwoty opłaty startowej zawierają podatek od towarów i usług.
  11. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym kontakt@formozachallenge.com w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
  12. Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu pisemnego oświadczenia.
  13. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.
  14. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
  15. Istnieje  możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu Formoza Challenge bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres:kontakt@formozachallenge.com

FORMOZA CHALLENGE
powered by Wild Cross Run

 

Edycja: Dziećmorowice

6.09.2020

 

1. CELE IMPREZY

 

 1. Promocja Gminy Walim i Powiatu Wałbrzyskiego
 2. Promocja Karczmy Góralskiej Dziećmorowice
 3. Promocja Wydarzenia Wild Cross Run
 4. Promocja J.W. Formoza i wszystkich jednostek Wojska Polskiego, w tym sił specjalnych.
 5. Promocja wartości patriotycznych, etosu polskiego żołnierza i różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.
 6. Organizacja wydarzenia sportowego. Połączenie biegu terenowego z ekstremalnymi przeszkodami.
 7. Organizacja wydarzenia sportowego dla najmłodszych – biegu terenowego z bezpiecznymi przeszkodami dla dzieci.
 8. Prezentacja sprzętu wojskowego podczas imprezy.
 9. Promocja sportu i zdrowego trybu życia – połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

 

2. ORGANIZATOR

 

 1. Organizatorem imprezy jest APS AGENCY SOBCZAK ROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. BÓŻNICZA, nr 15, lok. 18, miejsc. POZNAŃ, kod 61-751
 2. Współorganizatorem imprezy jest STOWARZYSZENIE FORWARD z siedzibą w Poznaniu,
  Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań Regon: 381838297, NIP:  7831792510, KRS: 0000757917
 3. W przygotowaniu imprezy uczestniczą Gmina Walim, Powiat Wałbrzyski, Karczma Góralska Dziećmorowice (właściciel obiektu, terenu), organizator imprezy Wild Cross Run oraz Stowarzyszenie KRS Formoza.

 

3. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

 

 1. Tor przeszkód został zaprojektowany i wykonany przy udziale instruktorów, żołnierzy i byłych żołnierzy JW Formoza i odpowiada swoimi poziomem trudności torom szkoleniowym dla żołnierzy jednostek sił specjalnych. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdującej się w rejonie Karczmy Góralskiej Dziećmorowice rozstawione zostaną przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność. Uczestnicy będą startować w grupach liczących do 15 osób, które będą wyruszały na trasę w odstępach minimum 2 minut. Organizator zastrzega zrobienie przerwy technicznej w starcie kolejnych fal, jeśli uzna to za konieczne. Dodatkowo na dystansie LONG – ok. 10 km zostaną utworzone fale kategorii PRO, które będą startowały jako pierwsze.
 2. Na trasie całego dystansu (LONG – ok. 10 km) zostaną rozstawione przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności (minimum 30 sztuk), których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Formoza Challenge. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy. Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody. O zwycięstwie decyduje czas netto zawodnika.
 3. Dodatkowo, na dystansie LONG – ok. 10 km zostaną rozegrane zawody Formoza Ultra Challenge– których głównym elementem będzie doposażenie uczestników w atrapę karabinu oraz obciążony wojskowy plecak. Warunkiem ukończenia zawodów będzie dotarcie na metę z przekazanym osprzętem w stanie nienaruszonym.
 4. Dodatkowo na dystansie LONG – ok. 10 km zostaną rozegrane zawody Formoza TEAM – których głównym elementem będzie pokonanie dystansu 10 km drużynowo – w drużynach 4-10 osobowych (wspólny start i przekroczenie mety) – gdzie czasem drużyny będzie czas ostatniego zawodnika przekraczającego linię mety.
 5. Dodatkowo na dystansach: 1 km i 2km rozegrane zostaną zawody Formoza Kids, których głównym elementem będzie pokonanie wydzielonego toru przeszkód dla najmłodszych.

 

4. TERMIN, DYSTANS, TRASA

 

 1. Zawody odbędą się w dniu 6.09.2020 na następującym dystansie:

 

  1. Bieg LONG – ok. 10 km – godz. 9:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 2 minutowych,
  2. Bieg LONG – ok. 10 km – FORMOZA TEAM CHALLENGE – godz. 11:00
  3. Bieg LONG – ok. 10 km – FORMOZA ULTRA CHALLENGE – godz. 12:00 – kolejne fale w odstępach 2 minutowych,
  4. Bieg SHORT – ok. 5 km – godz. 13:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 2 minutowych,
  5. Bieg FORMOZA KIDS 1 km – godz. 15:15
  6. Bieg FORMOZA KIDS 2km – godz. 16:00
  7. Zakończenie zawodów – godz.17:00
  8. Czasy startów fal mogą ulec  zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.
  9. Miejsce startu znajduje się na terenie Karczmy Góralskiej w Dziećmorowicach
  10. Dystans zawodów:
   1. Bieg główny – LONG – ok 10 km,
   2. Bieg główny – SHORT – ok 5 km,
   3. Bieg Formoza Kids – 1 km, 2km
   4. Bieg Formoza Challenge Ultra – LONG – ok 10 km,
   5. Bieg Formoza Team Challenge – LONG – ok 10 km.
 1. Czasy startów fal mogą ulec  zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.
  3. Organizator poinformuje o ostatecznym kształcie startów fal – minimum 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy.
 2. Miejsce startu/mety Karczma Góralska w Dziećmorowicach
 3. Odbiór pakietów – miejsce zostanie podane do wiadomości.

5. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

 

1. W dniu 5.09 (sobota) w godzinach 12.00 – 17.00 – Karczma Góralska w Dziećmorowicach
2. W dniu 6.09 (niedziela) pakiety startowe do  odbioru w godzinach 7:30 – 11:00 – Karczma Góralska w Dziećmorowicach.
4. Godziny odbioru pakietów na wyznaczone fale będą nieprzekraczalne.
5.  Brak stawiennictwa do zawodów oznacza przepadek pakietu startowego.

 

6. PRZESZKODY

 

 1. Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika biegu. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na stronie internetowej.
 2. Na trasie czekają przeszkody, według następującej specyfikacji: naturalne:  bagno, stawy, rzeka, drzewa, górki, sztuczne wzorowane na wojskowy tor przeszkód: ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, doły oraz elementy związane z pokonywaniem przeszkód typu rury, pojazdy, błotne, Specjalne zadania polegające na przeciągnięciu, przeniesieniu czy podniesieniu ciężaru oraz zadania mentalne.

 

7. UCZESTNICTWO

 

 1. W biegach głównych mogą brać udział wszystkie osoby, które:
 2. W dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; osoby powyżej 15 roku życia, które w dniu zawodów nie będą miały ukończone 18 lat – po okazaniu, przy odbiorze pakietu startowego, podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w biegu. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach. Dokument nie może być kopią – dostępny do pobrania na stronie rejestracji zawodów.
 3. Dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
 4. Dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 5. W biegu młodzieżowym FORMOZA KIDS mogą brać udział wszystkie osoby, które:

Dystans 1 km:

 1. w dniu zawodów będą miały ukończone 4 lata, a nie skończyły jeszcze 8 roku życia;
 2. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
 3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 4. Dzieci zostaną pogrupowane w oddzielne kategorie (4-5 lat), (6-7 lat) oraz 8 lat w ramach których będą rywalizowały.
 5. Dystans 2km:
  1. w dniu zawodów będą miały ukończone 8 lat, a nie skończyły jeszcze 15 roku życia;
  2. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
  3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
  4. Dzieci zostaną pogrupowane w oddzielne kategorie (8-9 lat), (10-11 lat), (12-13 lat) oraz 13-15 lat w ramach których będą rywalizowały.
 6. Obowiązuje limit uczestników 1000 osób na każdym z dystansów (w kategorii Formoza Challenge Ultra – 100 uczestników. Organizator zastrzega sobie zmianę limitu uczestników.
 7. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.formozachallenge.com
 8. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 7 dni po ogłoszeniu wyników na adres mailowy Organizatora. Po upływie 7 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji
 9. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Formoza Challenge.
 10. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
 11. W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

8.PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów
 2. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.
 3. Po zakończeniu rejestracji online nie ma gwarancji otrzymania koszulki
 4. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia, ciepły posiłek oraz część sanitarna.
 5. Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników Formoza Challenge.
 6. Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach kategorii wiekowych nie podlegają wymianie.
 7. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród lub do dwóch tygodni po imprezie w siedzibie Organizatora – Poznań, ul. Bożnicza 15/18, 61-751 Poznań.
 8. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatorów. Ponadto zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów Formoza Challenge. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.

 

9. OPŁATA STARTOWA

 

 1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze ustalonymi przez organizatorów progami, te zależne są od upływu czasu – tj. konkretnych dat wyznaczonych przez organizatora. Informacja dotycząca wysokości wpisowego dostępna jest na stronie www.formozachallenge.com:
 2. Wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 5 km wynosi:
  1. do 28.02.2020 – 99 zł
  2. do 31.03.2020 – 109 zł
  3. do 30.04.2020 – 119 zł
  4. do 31.05.2020 – 129 zł
  5. do 30.06.2020 – 139 zł
  6. do 31.08.2020 – 149 zł

Gotówką w dniu imprezy 189 zł (uwaga! – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

4. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza LONG – ok 10 km

 1. do 28.02.2020 – 99 zł
 2. do 31.03.2020 – 129 zł
 3. do 30.04.2020 – 139 zł
 4. do 31.05.2020 – 149 zł
 5. do 30.06.2020 – 159 zł
 6. do 31.08.2020 – 169 zł

Gotówką w dniu imprezy 199 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

5. Opłata startowa za osobę za udział w zawodach Formoza Team Challenge (LONG – ok. 10 km – teamy minimum 4, maksymalnie 10 osób):

 1. do 28.02.2020 – 99 zł
 2. do 31.03.2020 – 129 zł
 3. do 30.04.2020 – 139 zł
 4. do 31.05.2020 – 149 zł
 5. do 30.06.2020 – 159 zł
 6. do 31.08.2020 – 169 zł

Gotówką w dniu imprezy 199 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej)

6. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza Challenge Ultra (LONG – ok. 10 km):

  1. do 28.02.2020 – 99 zł
  2. do 31.03.2020 – 139 zł
  3. do 30.04.2020 – 149 zł
  4. do 31.05.2020 – 159 zł
  5. do 30.06.2020– 169 zł
  6. do 31.08.2020 – 189 zł

Gotówką w dniu imprezy 200 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

7. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza KIDS na dystansie 1 km wynosi:

 1. do 28.02.2020 – 29 zł
 2. do 31.03.2020 – 49 zł
 3. do 30.06.2020 – 59 zł
 4. do 31.08.2020 – 69 zł

Gotówką w dniu imprezy 89 zł

8. Opłata startowa za udział w zawodach FORMOZA KIDS na dystansie 2 km wynosi

 1. do 28.02.2020 – 39 zł
 2. do 31.03.2020 – 49 zł
 3. do 30.06.2020 – 59 zł
 4. do 31.08.2020 – 69 zł

Gotówką w dniu imprezy 100 zł

 1. Zniżki od opłat przyznawane są na zasadzie specjalnych promocji przez Organizatorów, mają zasięg czasowy lub ilościowy. Każdorazowo ogłaszane na stronie www.formozachallenge.com oraz profilu Facebook.
 2. Opłata startowa może być przeniesiona na innego zawodnika za uiszczeniem opłaty administracyjnej w kwocie 15 pln na konto imprezy. Przeniesienie opłaty startowej nie może nastąpić później niż do dnia 20 lipca do godziny 23:59
 3. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty dokonania wpłaty, które to prawo przysługuje konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od Umowy wysłanego na adres kontakt@formozachallenge.com Organizatora (skan wraz z czytelnym podpisem).
 4. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393:, W tytule przelewu JEDYNIE NUMER PŁATNOŚCI, który został przekazany na maila po dokonaniu rejestracji oraz IMIĘ i NAZWISKO zawodnika.
 5. Każdy zawodnik ma możliwość zakupu tzw. ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych za pośrednictwem TU EUROPA S.A. wchodząc na poniższy link http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm
 6. Pakiety startowe kupione w dniu imprezy nie mają gwarancji koszulki technicznej.

 

10. KLASYFIKACJE

Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:

 

 1. Kobiety – miejsca I-III,
 2. Mężczyźni – miejsca I-III,
 3. FORMOZA ULTRA – mężczyźni i kobiety – miejsca I-III,
 4. FORMOZA TEAM CHALLENGE – drużyny – miejsca I-III
 5. Inne klasyfikacje zgodnie z informacją opublikowaną na stronie wydarzenia w późniejszym terminie.

 

11. BEZPIECZEŃSTWO

 

  1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
  2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.
  4. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami.
  5. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
  6. Wszyscy uczestnicy startujący w Formoza Challenge, oświadczają iż startują na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.
  7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających.

   12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

   1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem,
   2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny start w imprezie.
   3.Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
   4.Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
   5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest APS AGENCY SOBCZAK ROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. BÓŻNICZA, nr 15, lok. 18, miejsc. POZNAŃ, kod 61-751
 2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Formoza Challenge powered by Wild Cross Run wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Formoza Challenge powered by Wild Cross Run.
 7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

 

14. UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
 5. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 6. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
 7. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z prysznicy w pobliżu mety.
 8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 10. Podane w regulaminie kwoty opłaty startowej zawierają podatek od towarów i usług.
 11. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym kontakt@formozachallenge.com w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
 12. Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu pisemnego oświadczenia.
 13. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.
 14. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
 15. Istnieje  możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu Formoza Challenge bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres:kontakt@formozachallenge.com

FORMOZA CHALLENGE

Edycja: Gdynia

4.10.2020

 

1.   CELE IMPREZY

 1. Promocja Miasta GDYNI
 2. Promocja J.W. Formoza i wszystkich jednostek Wojska Polskiego, w tym sił specjalnych.
 3. Promocja wartości patriotycznych, etosu polskiego żołnierza i różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.
 4. Organizacja wydarzenia sportowego. Połączenie biegu terenowego z ekstremalnymi przeszkodami.
 5. Organizacja wydarzenia sportowego dla najmłodszych – biegu terenowego z bezpiecznymi przeszkodami dla dzieci.
 6. Prezentacja sprzętu wojskowego podczas imprezy.
 7. Promocja sportu i zdrowego trybu życia – połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.

2.   ORGANIZATOR

 1. Organizatorem imprezy jest APS AGENCY SOBCZAK ROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. BÓŻNICZA, nr 15, lok. 18, miejsc. POZNAŃ, kod 61-751
 2. Współorganizatorem imprezy jest STOWARZYSZENIE FORWARD z siedzibą w Poznaniu,
  Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań Regon: 381838297, NIP:  7831792510, KRS: 0000757917
 3. W przygotowaniu imprezy uczestniczą Miasto Gdynia, JW Formoza oraz Stowarzyszenie KRS Formoza.

3. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

 1. Tor przeszkód został zaprojektowany i wykonany przy udziale instruktorów, żołnierzy i byłych żołnierzy JW Formoza i odpowiada swoimi poziomem trudności torom szkoleniowym dla żołnierzy jednostek sił specjalnych. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdującej się w rejonie Jednostki Wojskowej Formoza (Port Wojenny Gdynia) rozstawione są przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność. Uczestnicy będą startować w grupach liczących do 15 osób, które będą wyruszały na trasę w odstępach minimum 2 minut. Organizator zastrzega zrobienie przerwy technicznej w starcie kolejnych fal, jeśli uzna to za konieczne.
 2. Na trasie całego dystansu zostaną rozstawione przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności (minimum 30 sztuk), których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Formoza Challenge. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy. Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody. O zwycięstwie decyduje czas netto zawodnika.
 3. Dodatkowo na dystansie rozegrane zostaną zawody Formoza Ultra Challenge– których głównym elementem będzie doposażenie uczestników w atrapę karabinu oraz obciążony wojskowy plecak. Warunkiem ukończenia zawodów będzie dotarcie na metę z przekazanym osprzętem w stanie nienaruszonym.
 4. Dodatkowo na dystansie zostaną rozegrane zawody Formoza TEAM – których głównym elementem będzie pokonanie dystansu drużynowo – w drużynach 4-10 osobowych (wspólny start i przekroczenie mety) – gdzie czasem drużyny będzie czas ostatniego zawodnika przekraczającego linię mety.

4.   TERMIN, DYSTANS, TRASA

 1. Zawody odbędą się w dniu 4.10.2020 na następującym dystansie:
 • Bieg na około 7 km – godz. 9:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 2 minutowych,
 • Bieg na ok. 7 km – FORMOZA TEAM CHALLENGE – godz. 11:00
 • Bieg na ok. 7 km – FORMOZA ULTRA CHALLENGE – godz. 12:00 – kolejne fale w odstępach 2 minutowych,
 • Bieg FORMOZA KIDS 1 km – godz. 13:15
 • Bieg FORMOZA KIDS 2km – godz. 14:00
 • Zakończenie zawodów – godz.14:30
 • Czasy startów fal mogą ulec  zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.
 • Miejsce startu zostanie podane do wiadomości na 30 dni przed imprezą
 • Dystans zawodów to około 7 km. Dokładny pomiar trasy zostanie wykonany na 4 dni przed zawodami i podany do wiadomości.
 1. Czasy startów fal mogą ulec  zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.
  3. Organizator poinformuje o ostatecznym kształcie startów fal – minimum 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy.
 2. Odbiór pakietów – miejsce zostanie podane do wiadomości przez organizatora.

5.   ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH

1. W dniu 2.10 (piątek) w godzinach 12.00 – 17.00 – miejsce zostanie podane przez organizatora 14 dni przed rywalizacją.
2. W dniu 3.10 (sobota) pakiety startowe do odbioru w godzinach 10.00 – 17:00 miejsce zostanie podane przez organizatora 14 dni przed rywalizacją
3. W dniu 4.10 (niedziela) pakiety startowe do  odbioru w godzinach 7:30 – 11:00 miejsce zostanie podane przez organizatora
4.  Godziny odbioru pakietów na wyznaczone fale będą nieprzekraczalne.
5.  Brak stawiennictwa do zawodów oznacza przepadek pakietu startowego.

6.  PRZESZKODY

 1. Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika biegu. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na stronie internetowej www.formozachallenge.com
 2. Na trasie czekają przeszkody, według następującej specyfikacji: naturalne:  drzewa, górki, sztuczne wzorowane na wojskowy tor przeszkód: ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, doły oraz elementy związane z pokonywaniem przeszkód typu rury, pojazdy. Specjalne zadania polegające na przeciągnięciu, przeniesieniu czy podniesieniu ciężaru oraz zadania mentalne.

7.   UCZESTNICTWO

 1. W biegach głównych mogą brać udział wszystkie osoby, które:
 • W dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; osoby powyżej 15 roku życia, które w dniu zawodów nie będą miały ukończone 18 lat – po okazaniu, przy odbiorze pakietu startowego, podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w biegu. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach. Dokument nie może być kopią – dostępny do pobrania na stronie rejestracji zawodów.
 • Dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
 • Dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 1. Obowiązuje limit uczestników 1000 osób na każdym z dystansów (w kategorii Formoza Challenge Ultra – 100 uczestników. Organizator zastrzega sobie zmianę limitu uczestników.
 2. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.formozachallenge.com
 3. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 7 dni po ogłoszeniu wyników na adres mailowy Organizatora. Po upływie 7 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji
 4. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Formoza Challenge.
 5. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
 6. W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

8.   PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów
 2. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.
 3. Po zakończeniu rejestracji online nie ma gwarancji otrzymania koszulki
 4. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia, ciepły posiłek oraz część sanitarna.
 5. Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników Formoza Challenge.
 6. Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach kategorii wiekowych nie podlegają wymianie.
 7. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród lub do dwóch tygodni po imprezie w siedzibie Organizatora – Poznań, ul. Bożnicza 15/18, 61-751 Poznań.
 8. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatorów. Ponadto zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów Formoza Challenge. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.
 10. Do 30 dni przed imprezą istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu sezonu (nie dotyczy imprez z sezonu na sezon). Zawodniczka/zawodnik chcąca dokonać zmiany powinna zgłosić się mailowo (kontakt@formozachallenge.com) do organizatora podając: Imię, Nazwisko, dystans z którego się przepisuje i dowód przelewu na konto organizatora uwzględniający różnicę cen między nabytym pakietem a obowiązującą ceną + 15 PLN opłaty manipulacyjnej. Należy podać także imprezę na którą przepisuje się zawodniczka/ zawodnik. Łączną kwotę należy przelać na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393

9. OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze ustalonymi przez organizatorów progami, te zależne są od upływu czasu – tj. konkretnych dat wyznaczonych przez organizatora. Informacja dotycząca wysokości wpisowego dostępna jest na stronie www.formozachallenge.com:
 2. Wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie ok. 7 km wynosi:
 • do 31.10.2019 – 79 zł
 • do 31.12.2019 – 89 zł
 • do 31.05.2020 – 99 zł
 • do 31.08.2020 – 119 zł
 • do 30.09.2020 – 129 zł

Gotówką w dniu imprezy 199 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej).

 1. Opłata startowa za osobę za udział w zawodach Formoza Team Challenge (ok. 7 km – teamy minimum 4, maksymalnie 10 osób):
 • do 31.10.2019 – 89 zł
 • do 31.12.2019 – 99 zł
 • do 31.05.2020 – 109 zł
 • do 31.08.2020 – 129 zł
 • do 30.09.2020 – 139 zł

Gotówką w dniu imprezy 199 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej)
5. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza Challenge Ultra (ok. 7 km):

 • do 31.10.2019 – 99 zł
 • do 31.12.2019 – 109 zł
 • do 31.05.2020 – 129 zł
 • do 31.08.2020 – 149 zł
 • do 30.09.2020 – 169 zł

Gotówką w dniu imprezy 199 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej)

 1. Zniżki od opłat przyznawane są na zasadzie specjalnych promocji przez Organizatorów, mają zasięg czasowy lub ilościowy. Każdorazowo ogłaszane na stronie www.formozachallenge.com oraz profilu Facebook.
 2. Opłata startowa może być przeniesiona na innego zawodnika za uiszczeniem opłaty administracyjnej w kwocie 15 pln na konto imprezy. Przeniesienie opłaty startowej nie może nastąpić później niż do dnia 10 września do godziny 23:59
 3. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty dokonania wpłaty, które to prawo przysługuje konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od Umowy wysłanego na adres kontakt@formozachallenge.com Organizatora (skan wraz z czytelnym podpisem).
 4. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393:, W tytule przelewu JEDYNIE NUMER PŁATNOŚCI, który został przekazany na maila po dokonaniu rejestracji oraz IMIĘ i NAZWISKO zawodnika.
 5. Każdy zawodnik ma możliwość zakupu tzw. ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych za pośrednictwem TU EUROPA S.A. wchodząc na poniższy link http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm
 6. Pakiety startowe kupione w dniu imprezy nie mają gwarancji koszulki technicznej.

10. KLASYFIKACJE

 1. Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
 • Kobiety – miejsca I-III,
 • Mężczyźni – miejsca I-III,
 • FORMOZA ULTRA – mężczyźni i kobiety – miejsca I-III,
 • FORMOZA TEAM CHALLENGE – drużyny – miejsca I-III
 • Inne klasyfikacje zgodnie z informacją opublikowaną na stronie wydarzenia w późniejszym terminie.

11. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami.
 5. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
 6. Wszyscy uczestnicy startujący w Formoza Challenge, oświadczają iż startują na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.
 7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem.
 2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny start w imprezie.
 3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
 4. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest APS AGENCY SOBCZAK ROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. BÓŻNICZA, nr 15, lok. 18, miejsc. POZNAŃ, kod 61-751
 2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Formoza Challenge Ustka wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
 3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
 4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
 6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Formoza Challenge Ustka.
 7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
 8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
 9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

14. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne.
 2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
 5. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 6. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
 7. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z prysznicy w pobliżu mety.
 8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 10. Podane w regulaminie kwoty opłaty startowej zawierają podatek od towarów i usług.
 11. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym kontakt@formozachallenge.com w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
 12. Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu pisemnego oświadczenia oraz skanu dowodu.
 13. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.
 14. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
 15. Istnieje  możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu Formoza Challenge bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres:kontakt@formozachallenge.com