REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ

FORMOZA CHALLENGE OBORNIKI 2018

 1. CELE IMPREZY
  1. Promocja Miasta i Gminy Oborniki.
  2. Promocja JW. Formoza i wszystkich jednostek Wojska Polskiego, w tym sił specjalnych.
  3. Promocja wartości patriotycznych, etosu polskiego żołnierza i różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.
  4. Organizacja wydarzenia sportowego – połączenia biegu terenowego z ekstremalnymi przeszkodami.
  5. Organizacja wydarzenia sportowego dla najmłodszych – biegu terenowego z bezpiecznymi przeszkodami dla dzieci.
  6. Prezentacja sprzętu wojskowego podczas imprezy.
  7. Promocja sportu i zdrowego trybu życia – połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.
 2. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem imprezy jest 3 Green Aleksander Rosa
  2. Współorganizatorem imprezy jest APS AGENCY SOBCZAK ROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. BÓŻNICZA, nr 15, lok. 18, miejsc. POZNAŃ, kod 61-751
  3. W przygotowaniu imprezy uczestniczą Miasto i Gmina Oborniki oraz Stowarzyszenie KRS Formoza.
 3. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW
  1. Tor przeszkód został zaprojektowany i wykonany przy udziale instruktorów, żołnierzy i byłych żołnierzy JW Formoza i odpowiada swoimi poziomem trudności torom szkoleniowym dla żołnierzy jednostek sił specjalnych. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdującej się w rejonie Toru Motocrossowego w Obornikach rozstawione są przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność. Uczestnicy będą startować w grupach liczących od 10 do 15 osób, które będą wyruszały na trasę w odstępach minimum 3 minut. Organizator zastrzega sobie zrobienie przerwy technicznej w starcie kolejnych fal, jeśli uzna to za konieczne. Dodatkowo na dystansie 10 km zostaną utworzone fale kategorii PRO, które będą startowały jako pierwsze.
  2. Na trasie całego dystansu (10 km/ 10 km ultra) zostaną rozstawione przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności (minimum 50 sztuk), których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Formoza Challenge. Trasa 4026 m oraz 5 km będzie częścią trasy 10 km i znajdzie się na niej odpowiednio minimum 20 i 25 przeszkód. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy. Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody. O zwycięstwie decyduje czas netto zawodnika.
  3. Dodatkowo, na dystansie 10 km zostaną rozegrane zawody Formoza Ultra Challenge – których głównym elementem będzie doposażenie uczestników w atrapę karabinu oraz obciążony wojskowy plecak. Warunkiem ukończenia zawodów będzie dotarcie na metę z przekazanym osprzętem w stanie nienaruszonym.
  4. Dodatkowo na dystansie 10 km zostaną rozegrane zawody Formoza TEAM – których głównym elementem będzie pokonanie dystansu 10 km drużynowo – w drużynach 4-10 osobowych (wspólny start i przekroczenie mety) – gdzie czasem drużyny będzie czas ostatniego zawodnika przekraczającego linię mety.
  5. Dodatkowo, na dystansie 4026 m zostaną rozegrane zawody Formoza Night Challenge – których głównym elementem będzie pokonanie trasy w warunkach wieczornych, przy doświetleniu części przeszkód przez Organizatora (obowiązek własnej lampki tzw. czołówki).
  6. Dodatkowo na dystansach: 1 km i 2km rozegrane zostaną zawody Formoza Kids, których głównym elementem będzie pokonanie wydzielonego toru przeszkód dla najmłodszych.
 4. TERMIN, DYSTANS, TRASA
  1. Zawody odbędą się w dniu 09.06.2018 na następującym dystansie:
   1. Bieg na 4026m – FORMOZA NIGHT CHALLENGE – godz. 21:30 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 5 minutowych, zakończenie zawodów o godzinie 23:00
  2. Zawody odbędą się w dniu 10.06.2018 na następujących dystansach:
   1. Bieg na 10 km – godz. 9:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 5 minutowych,
   2. Bieg na 10 km – FORMOZA TEAM CHALLENGE – godz. 11:00
   3. Bieg na 10 km – FORMOZA ULTRA CHALLENGE – godz. 12:00 – kolejne fale w odstępach 5 minutowych,
   4. Bieg na 5 km – godz. 13:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 5 minutowych,
   5. Bieg FORMOZA KIDS 1 km – godz. 14:00
   6. Bieg FORMOZA KIDS 2km – godz. 15:00
   7. Zakończenie zawodów – godz.16:30
  3. Czasy startów fal mogą ulec  zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.
  4. Organizator poinformuje o ostatecznym kształcie startów fal – minimum 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy. Miejsce startu znajduje się na terenie Toru Motocrossowego w Obornikach
  5. Dystans zawodów:
   1. Bieg główny – 10 km,
   2. Bieg główny – 5 km,
   3. Bieg młodzieżowy – 1 km, 2km
   4. Bieg Formoza Night Challenge – 4026 m
   5. Bieg Formoza Challenge Ultra – 10 km,
   6. Bieg Formoza Team Challenge – 10 km
  6. Meta zlokalizowana jest na Terenie Toru Motocrossowego w Obornikach.
 5. ODBIÓR PAKIETÓW
  1. W dniach 08-10.06.2018 – pakiety startowe do odbioru na terenie Toru Motocrossowego w Obornikach, ul. Łukowska  w godzinach:
   1. Piątek 8 czerwca – 12.00 – 20.00
   2. Sobota 9 czerwca – 10.00 – 20.00
   3. Niedziela 10 czerwca od godziny 7:00 – odbiór pakietów tylko falami – na minimum godzinę przed startem fali (fala o godzinie 9 – odbiór do godziny 8, fala o godzinie 9.05 – odbiór do godziny 8.05)
  2. Godziny odbioru pakietów na wyznaczone fale będą nieprzekraczalne.
  3. Pakiety na FORMOZA ULTRA oraz FORMOZA NIGHT CHALLENGE będą do odbioru TYLKO do soboty 9 czerwca do godziny 19:00 na terenie Toru Motocrossowego w Obornikach.
 6. PRZESZKODY
  1. Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika biegu. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na stronie internetowej.
  2. Na trasie czekają przeszkody, według następującej specyfikacji: naturalne:  bagno, stawy, rzeka, drzewa, górki, sztuczne wzorowane na wojskowy tor przeszkód: ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, doły oraz elementy związane z pokonywaniem przeszkód typu rury, pojazdy, błotne, Specjalne zadania polegające na przeciągnięciu, przeniesieniu czy podniesieniu ciężaru oraz zadania mentalne.
 7. UCZESTNICTWO
  1. W biegach głównych mogą brać udział wszystkie osoby, które:
  2. w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; osoby powyżej 15 roku życia, które w dniu zawodów nie będą miały ukończone 18 lat – po okazaniu, przy odbiorze pakietu startowego, podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w biegu. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach. Dokument nie może być kopią – dostępny do pobrania na stronie rejestracji zawodów.
  3. dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
  4. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
  5. W biegu młodzieżowym FORMOZA KIDS mogą brać udział wszystkie osoby, które:
   1. Dystans 1 km:
    1. w dniu zawodów będą miały ukończone 5 lat, a nie skończyły jeszcze 8 roku życia;
    2. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
    3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
   2. Dystans 2km:
    1. w dniu zawodów będą miały ukończone 9 lat, a nie skończyły jeszcze 15 roku życia;
    2. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
    3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
   3. Obowiązuje limit uczestników 1000 osób na każdym z dystansów (w kategorii Formoza Challenge Ultra – 200 uczestników, w kategorii Formoza Night Challenge – 300 uczestników). Organizator zastrzega sobie zmianę limitu uczestników.
   4. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora formozachallenge.com
   5. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników na adres mailowy Organizatora. Po upływie 2 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji
   6. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Formoza Challenge.
   7. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
   8. W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
 8. PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE
  1. Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów
  2. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.
  3. Po zakończeniu rejestracji online nie ma gwarancji koszulki
  4. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia, ciepły posiłek oraz część sanitarna.
  5. Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników Formoza Challenge.
  6. Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach kategorii wiekowych nie podlegają wymianie.
  7. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród lub do dwóch tygodni po imprezie w siedzibie Organizatora – Poznań, ul. Bożnicza 15/18, 61-751 Poznań.
  8. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.
  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatorów. Ponadto zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów Formoza Challenge. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.
 9. OPŁATA STARTOWA
  1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze ustalonymi przez organizatorów progami, te zależne są od upływu czasu – tj. konkretnych dat wyznaczonych przez organizatora. Informacja dotycząca wysokości wpisowego dostępna jest na stronie www.formozachallenge.com:
  2. Wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
  3. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 5 km wynosi:
   1. do 31.12.2017 – 79 zł
   2. do 28.02.2018 – 99 zł
   3. do 30.04.2018 – 119 zł
   4. do 31.05.2018 – 159 zł
   5. do 5.06.2018 – 179 zł
  4. Gotówką w dniu imprezy 200 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej)
  5. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza Challenge Night (4026m):
   1. do 31.12.2017 – 119 zł
   2. do 28.02.2018 – 149 zł
   3. do 30.04.2018 – 179 zł
   4. do 31.05.2018 – 199 zł
   5. do 5.06.2018 – 209 zł
  6. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 10 km wynosi:
   1. do 31.12.2017 – 99 zł
   2. do 28.02.2018 – 139 zł
   3. do 30.04.2018 – 159 zł
   4. do 31.05.2018 – 199 zł
   5. do 5.06.2018 – 220 zł
  7. Gotówką w dniu imprezy 240 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej)
  8. Opłąta startowa za osobę za udział w zawodach Formoza Team Challenge (10 km – teamy minimum 4, maksymalnie 8 osób):
   1. do 31.12.2017 – 99 zł
   2. do 28.02.2018 – 149 zł
   3. do 30.04.2018 – 169 zł
   4. do 31.05.2018 – 209 zł
   5. do 5.06.2018 – 230 zł
  9. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza Challenge Ultra (10 km):
   1. do 31.12.2017 – 150 zł
   2. do 28.02.2018 – 179 zł
   3. do 30.04.2018 – 209 zł
   4. do 31.05.2018 – 219 zł
   5. do 5.06.2018 – 240 zł
  10. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza KIDS na dystansie 1 km wynosi:
   1. do 31.12.2017 – 19 zł,
   2. do 28.02.2018 – 39 zł,
   3. do 30.04.2018 – 59 zł
   4. do 31.05.2018 – 79 zł
  11. Gotówką w dniu imprezy 100 zł
  12. Opłata startowa za udział w zawodach FORMOZA KIDS na dystansie 2 km wynosi
   1. do 31.12.2017 – 25 zł,
   2. do 28.02.2018 – 49 zł,
   3. do 30.04.2018 – 79 zł
   4. do 31.05.2018 – 99 zł
  13. Gotówką w dniu imprezy 129 zł
  14. Zniżki od opłat przyznawane są na zasadzie specjalnych promocji przez Organizatorów, mają zasięg czasowy lub ilościowy. Każdorazowo ogłaszane na stronie www.formozachallenge.com oraz profilu Facebook. 
  15. Opłata startowa może być przeniesiona na innego zawodnika za uiszczeniem opłaty administracyjnej w kwocie 15 pln na konto imprezy. Przeniesienie opłaty startowej nie może nastąpić później niż do dnia 25 maja do godziny 23:59
  16. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty dokonania wpłaty, które to prawo przysługuje konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od Umowy wysłanego na adres kontakt@formozachallenge.com Organizatora (skan wraz z czytelnym podpisem).
  17. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto: 39 1910 1048 2218 5969 9770 0001:, W tytule przelewu JEDYNIE NUMER PŁATNOŚCI, który został przekazany na maila po dokonaniu rejestracji oraz IMIĘ i NAZWISKO zawodnika.
  18. Każdy zawodnik ma możliwość zakupu tzw. ubezpieczenia od rezygnacji z uczestnictwa w imprezach sportowych za pośrednictwem TU EUROPA S.A. wchodząc na poniższy link http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm
  19. Pakiety startowe kupione w dniu imprezy nie mają gwarancji koszulki technicznej.
 10. KLASYFIKACJE
 1. Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach (takie same na dystansie 4026m, 5 km 10 km i Formoza Challenge Ultra):
  1. Kobiety – miejsca I-III,
  2. Mężczyźni – miejsca I-III,
  3. FORMOZA ULTRA – mężczyźni i kobiety – miejsca I-III,
  4. FORMOZA NIGHT CHALLENGE – mężczyźni i kobiety – miejsca I-III,
  5. FORMOZA TEAM CHALLENGE – drużyny – miejsca I-III
  6. inne klasyfikacje zgodnie z informacją opublikowaną na stronie wydarzenia w późniejszym terminie.
 • BEZPIECZEŃSTWO
  1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
  2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.
  4. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami.
  5. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
  6. Wszyscy uczestnicy startujący w Formoza Challenge, oświadczają iż startują na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.
  7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem,
  2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny start w imprezie.
  3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
  4. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest Pan Aleksander Rosa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aleksander Rosa 3 Green z siedzibą pod adresem ul. Zeylanda 4/6, 60-808 Poznań, NIP: 9562141650
  2. Dane osobowe uczestników Biegu będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji Biegu Formoza Challenge Oborniki, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród.
  3. Dane osobowe uczestników Biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r. poz. 922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
  4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Biegu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
  6. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu Formoza Challenge Oborniki.
  7. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.
  8. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem
   w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości,
   w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu i miejscowością, w której zamieszkuje, na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.

  Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu.

 • UWAGI KOŃCOWE
  1. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne.
  2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
  3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
  4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
  5. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  6. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
  7. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z prysznicy w pobliżu mety.
  8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  10. Podane w regulaminie kwoty opłaty startowej zawierają podatek od towarów i usług.
  11. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym kontakt@formozachallenge.com w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
  12. Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu pisemnego oświadczenia oraz skanu dowodu.
  13. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.
  14. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
  15. Istnieje  możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu Formoza Challenge bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres: kontakt@formozachallenge.com

FORMOZA CHALLENGE BORNE SULINOWO 2018

 1. CELE IMPREZY
  1. Promocja Miasta i Borne Sulinowo
  2. Promocja JW. Formoza i wszystkich jednostek Wojska Polskiego, w tym sił specjalnych.
  3. Promocja wartości patriotycznych, etosu polskiego żołnierza i różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.
  4. Organizacja wydarzenia sportowego – połączenia biegu terenowego z ekstremalnymi przeszkodami.
  5. Organizacja wydarzenia sportowego dla najmłodszych – biegu terenowego z bezpiecznymi przeszkodami dla dzieci.
  6. Prezentacja sprzętu wojskowego podczas imprezy.
  7. Promocja sportu i zdrowego trybu życia – połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.
 2. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem imprezy jest APS AGENCY SOBCZAK ROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. BÓŻNICZA, nr 15, lok. 18, miejsc. POZNAŃ, kod 61-751,
  2. Współorganizatorem imprezy jest: RUNPORT sp. z o.o. KRS 0000609515, REGON 363938067, NIP 7632131220, ul. B. Chrobrego 21 64-720 Lubasz
  3. W przygotowaniu imprezy uczestniczą Miasto i Gmina Borne Sulinowo, Stowarzyszenie KRS Formoza, J.W Formoza.
 3. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW
  1. Tor przeszkód został zaprojektowany i wykonany przy udziale instruktorów, żołnierzy i byłych żołnierzy JW Formoza i odpowiada swoimi poziomem trudności torom szkoleniowym dla żołnierzy jednostek sił specjalnych. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdującej się w rejonie Poligonu w Bornym Sulinowie rozstawione są przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność. Uczestnicy będą startować w grupach liczących od 10 do 15 osób, które będą wyruszały na trasę w odstępach minimum 2 minut. Organizator zastrzega sobie zrobienie przerwy technicznej w starcie kolejnych fal, jeśli uzna to za konieczne. Dodatkowo na dystansie 10 km zostaną utworzone fale kategorii PRO, które będą startowały jako pierwsze.
  2. Na trasie całego biegu zostaną rozstawione przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności (minimum 50 sztuk), których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Formoza Challenge. Trasa 5 km będzie częścią trasy 10 km i znajdzie się na niej odpowiednio minimum 20 i 25 przeszkód. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy. Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody. O zwycięstwie decyduje czas netto zawodnika.
  3. Dodatkowo na dystansie 10 km zostaną rozegrane zawody Formoza TEAM – których głównym elementem będzie pokonanie dystansu drużynowo – w drużynach 4-10 osobowych (wspólny start i przekroczenie mety) – gdzie czasem drużyny będzie czas ostatniego zawodnika przekraczającego linię mety.
  4. Dodatkowo na dystansach: 1 km i 2km rozegrane zostaną zawody Formoza Kids, których głównym elementem będzie pokonanie wydzielonego toru przeszkód dla najmłodszych.
 4. TERMIN, DYSTANS, TRASA
  1. Zawody odbędą się w dniu 9 września na następujących dystansach:
   1. Bieg na 10 km – godz. 9:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 5 minutowych,
   2. Bieg na 10 km – FORMOZA TEAM CHALLENGE – godz. 9:30
   3. Bieg na 5 km – godz. 10:30 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 5 minutowych,
   4. Bieg FORMOZA KIDS 1 km – godz. 13:00
   5. Zakończenie zawodów – godzina 15:30
  2. Czasy startów fal mogą ulec zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.
  3. Organizator poinformuje o ostatecznym kształcie startów fal – minimum 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy. Miejsce startu znajduje się na terenie Tankodromu Borne Sulinowo przy ul. Towarowej 10.
 5. Meta zlokalizowana jest na Terenie: Tankodromu Borne Sulinowo przy ul. Towarowej 10
 6. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
  1. W dniach 7-9.09.2018 – pakiety startowe będą do odbioru w Polowym Biurze Zawodów mieszczącym się przy ul. Towarowej 10 w Bornem Sulinowie w godzinach:
   1. Piątek – 10.00 – 20.00
   2. Sobota – 10.00 – 20.00
   3. Niedziela od godziny 7:00 – odbiór pakietów tylko falami – na minimum godzinę przed startem fali (fala o godzinie 9 – odbiór do godziny 8, fala o godzinie 9.05 – odbiór do godziny 8.05)
  2. Godziny odbioru pakietów na wyznaczone fale będą nieprzekraczalne.
  3. Brak stawiennictwa do zawodów oznacza przepadek pakietu startowego.
 7. PRZESZKODY
  1. Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika biegu. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na stronie internetowej.
  2. Na trasie czekają przeszkody, według następującej specyfikacji: naturalne: bagno, stawy, rzeka, drzewa, górki, sztuczne wzorowane na wojskowy tor przeszkód: ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, doły oraz elementy związane z pokonywaniem przeszkód typu rury, pojazdy, błotne, Specjalne zadania polegające na przeciągnięciu, przeniesieniu czy podniesieniu ciężaru oraz zadania mentalne.
 8. UCZESTNICTWO
  1. W biegach głównych mogą brać udział wszystkie osoby, które:
   1. w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; osoby powyżej 15 roku życia, które w dniu zawodów nie będą miały ukończone 18 lat – po okazaniu, przy odbiorze pakietu startowego, podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w biegu. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach. Dokument nie może być kopią – dostępny do pobrania na stronie rejestracji zawodów.
   2. dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
   3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
  2. W biegu młodzieżowym FORMOZA KIDS mogą brać udział wszystkie osoby, które:
   1. Dystans 1 km:
    1. Kategoria wiekowa A: w dniu zawodów będą miały ukończone 5 lat, a nie skończyły jeszcze 8 roku życia;
    2. Kategoria wiekowa B: w dniu zawodów będą miały ukończone 8 lat, a nie skończyły jeszcze 11 roku życia;
    3. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
    4. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
   2. Obowiązuje limit uczestników 1000 osób na każdym z dystansów. Organizator zastrzega sobie zmianę limitu uczestników.
   3. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora formozachallenge.com
   4. Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników na adres mailowy Organizatora. Po upływie 2 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji.
   5. W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Formoza Challenge.
   6. Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
   7. W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.
 9. PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE
  1. Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów
  2. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.
  3. Po zakończeniu rejestracji online nie ma gwarancji koszulki.
  4. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia, ciepły posiłek oraz część sanitarna.
  5. Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników Formoza Challenge.
  6. Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach kategorii wiekowych nie podlegają wymianie.
  7. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród lub do dwóch tygodni po imprezie w siedzibie Organizatora – Poznań, ul. Bożnicza 15/18, 61-751 Poznań.
  8. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.
  9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatorów. Ponadto zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów Formoza Challenge. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.
 10. OPŁATA STARTOWA
  1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze ustalonymi przez organizatorów progami, te zależne są od upływu czasu – tj. konkretnych dat wyznaczonych przez organizatora. Informacja dotycząca wysokości wpisowego dostępna jest na stronie www.formozachallenge.com:
  2. Wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
   1. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 5 km wynosi:
    1. do 28.02.2018 – 99 zł
    2. do 30.04.2018 – 119 zł
    3. do 31.05.2018 – 159 zł
    4. do 30.06.2018 – 179 zł
    5. do 31.07.2018 – 189 zł
     Gotówką w dniu imprezy 200 zł.
   2. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 10 km wynosi:
    1. do 28.02.2018 – 149 zł
    2. do 30.04.2018 – 179 zł
    3. do 31.05.2018 – 199 zł
    4. do 30.06.2018 – 229 zł
    5. do 31.07.2018 – 249zł
     Gotówką w dniu imprezy 269 zł
   3. Opłata startowa za osobę za udział w zawodach Formoza Team Challenge (10 Km teamy minimum 4 – maksymalnie 10 osób)”
    1. do 28.02.2018 – 159 zł
    2. do 30.04.2018 – 189 zł
    3. do 31.05.2018 – 199 zł
    4. do 30.06.2018 – 219 zł
    5. do 31.07.2018 – 239zł
     Gotówką w dniu imprezy 269 zł
   4. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza KIDS na dystansie 1 km wynosi:
    1. do 28.02.2018 – 39 zł,
    2. do 30.04.2018 – 59 zł
    3. do 31.05.2018 – 79 zł
    4. do 31.07.2018 – 99 zł
     Gotówką w dniu imprezy 109 zł
   5. Zniżki od opłat przyznawane są na zasadzie specjalnych promocji przez Organizatorów, mają zasięg czasowy lub ilościowy. Każdorazowo ogłaszane na stronie www.formozachallenge.com oraz profilu Facebook.
   6. Opłata startowa może być przeniesiona na innego zawodnika za uiszczeniem opłaty administracyjnej w kwocie 15 pln na konto imprezy. Przeniesienie opłaty startowej nie może nastąpić później niż do dnia 25 lipca do godziny 23:59
   7. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty dokonania wpłaty, które to prawo przysługuje konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od Umowy wysłanego na adres kontakt@formozachallenge.com Organizatora (skan wraz z czytelnym podpisem).
   8. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393, W tytule przelewu JEDYNIE NUMER PŁATNOŚCI, który został przekazany na maila po dokonaniu rejestracji oraz IMIĘ i NAZWISKO zawodnika.
 11. KLASYFIKACJE
  Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
 1. Kobiety – miejsca I-III,
 2. Mężczyźni – miejsca I-III,
 3. FORMOZA ULTRA – mężczyźni i kobiety – miejsca I-III,
  FORMOZA TEAM CHALLENGE – drużyny – miejsca I-III
 4. inne klasyfikacje zgodnie z informacją opublikowaną na stronie wydarzenia w późniejszym terminie.
 • BEZPIECZEŃSTWO
  1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
  2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.
  4. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami.
  5. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
  6. Wszyscy uczestnicy startujący w Formoza Challenge, oświadczają iż startują na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.
  7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających.
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem,
  2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny start w imprezie.
  3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy.
  4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
  5. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za
   szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
  1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami:
   a)ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO
   b)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO

   

  1. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanych biegów w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest:

   

  APS AGENCY Sobczak Rosa sp.k. z siedzibą w Poznaniu,

  1. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań

  Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400

   

  1. Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.

   

  1. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.

   

  1. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:

   

  1. Prawo sprostowania danych osobowych
  2. Prawo dostępu do danych osobowych
  3. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. Prawo usunięcia danych osobowych
  5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

   

  1. Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.

   

  1. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

   

  1. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich żądań i przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2

   

  1. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.

   

  1. Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów)

   

  1. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.

   

  1. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.

   

  1. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych.

   

 • UWAGI KOŃCOWE
  1. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne.
  2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
  3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
  4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
  5. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
  6. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie. Ubezpieczenie NNW dla zawodników jest dostępne pod linkiem TU Europa – > http://tueuropa.pl/ubezpieczenie-nnw-sport.htm
  7. Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z prysznicy w pobliżu mety.
  8. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
  9. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
  10. Podane w regulaminie kwoty opłaty startowej zawierają podatek od towarów i usług.
  11. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym kontakt@formozachallenge.com w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
  12. Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu pisemnego oświadczenia oraz skanu dowodu.
  13. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.
  14. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
  15. Istnieje możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu Formoza Challenge bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres kontakt@formozachallenge.com

FORMOZA CHALLENGE USTKA  2018

 1. CELE IMPREZY
  1. Promocja Miasta i Gminy Ustka.
  2. Promocja JW. Formoza i wszystkich jednostek Wojska Polskiego, w tym sił specjalnych.
  3. Promocja wartości patriotycznych, etosu polskiego żołnierza i różnych rodzajów Sił Zbrojnych RP.
  4. Organizacja wydarzenia sportowego – połączenia biegu terenowego z ekstremalnymi przeszkodami.
  5. Organizacja wydarzenia sportowego dla najmłodszych – biegu terenowego z bezpiecznymi przeszkodami dla dzieci.
  6. Prezentacja sprzętu wojskowego podczas imprezy.
  7. Promocja sportu i zdrowego trybu życia – połączenia wysiłku fizycznego z dobrą zabawą.
 2. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem imprezy jest APS AGENCY SOBCZAK ROSA SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON: 369044336, NIP: 7831769652; ul. BÓŻNICZA, nr 15, lok. 18, miejsc. POZNAŃ, kod 61-751,
  2. W przygotowaniu imprezy uczestniczą Miasto i Gmina Ustka, CSMW oraz Stowarzyszenie KRS Formoza.
 3. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW
  1. Tor przeszkód został zaprojektowany i wykonany przy udziale instruktorów, żołnierzy i byłych żołnierzy JW Formoza i odpowiada swoimi poziomem trudności torom szkoleniowym dla żołnierzy jednostek sił specjalnych. To wydarzenie nastawione na dobrą zabawę, do której pretekstem jest wysiłek fizyczny i rywalizacja o miano najtwardszego zawodnika. Na trasie znajdującej się w rejonie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej rozstawione są przeszkody, które zweryfikują sprawność, skoczność, siłę oraz odporność. Uczestnicy będą startować w grupach liczących od 10 do 15 osób, które będą wyruszały na trasę w odstępach minimum 3 minut. Organizator zastrzega sobie zrobienie przerwy technicznej w starcie kolejnych fal, jeśli uzna to za konieczne. Dodatkowo na dystansie 10 km zostaną utworzone fale kategorii PRO, które będą startowały jako pierwsze.
  2. Na trasie całego dystansu (10 km) zostaną rozstawione przeszkody o zróżnicowanym poziomie trudności, których pokonanie będzie wymagało siły i wytrzymałości, a także współpracy poszczególnych uczestników Formoza Challenge. Trasa 5 km będzie częścią trasy 10 km. Trasa zostanie wyraźnie oznaczona i zabezpieczona przez przedstawicieli Organizatora, służby medyczne i wolontariuszy. Zawodnicy rywalizujący o miejsca gratyfikowane nagrodami muszą pokonać regulaminowo wszystkie przeszkody. O zwycięstwie decyduje czas netto zawodnika.
  3. Dodatkowo na dystansie 10 km zostaną rozegrane zawody Formoza TEAM – których głównym elementem będzie pokonanie dystansu 10 km drużynowo – w drużynach 4-10 osobowych (wspólny start i przekroczenie mety) – gdzie czasem drużyny będzie czas ostatniego zawodnika przekraczającego linię mety.
  4. Dodatkowo na dystansach: 1 km i 2km rozegrane zostaną zawody Formoza Kids, których głównym elementem będzie pokonanie wydzielonego toru przeszkód dla najmłodszych.
 4. TERMIN, DYSTANS, TRASA
  1. Zawody odbędą się w dniu 29.07.2018 na następującym dystansie:
 • Bieg na 10 km – godz. 9:00 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 5 minutowych,
 • Bieg na 10 km – FORMOZA TEAM CHALLENGE – godz. 9:30
 • Bieg na 10 km – FORMOZA ULTRA – godz. 10:00
 • Bieg na 5 km – godz. 10:30 (I fala) – kolejne fale zawodników w odstępach 5 minutowych,
 • Bieg FORMOZA KIDS 1 km – godz. 12:00
 • Zakończenie zawodów – godz.13:30
  2.Czasy startów fal mogą ulec  zmianie w zależności od frekwencji na zawodach.
  3.Organizator poinformuje o ostatecznym kształcie startów fal – minimum 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy. Miejsce startu Tor przeszkód
  CSMW Odbiór pakietów – Bunkry Buchera
  4.Dystans zawodów:
 1. Bieg główny – 10 km,
 2. Bieg główny – 5 km,
 3. Bieg młodzieżowy – 1 km,
 4. Bieg Formoza Team Challenge – 10 km
 5. Bieg Formoza ULTRA – 10 km
  Meta zlokalizowana jest na terenie Portu w Ustce.
 1. ODBIÓR PAKIETÓW STARTOWYCH
  1.W dniu 27.07 (piątek) w godzinach 12.00 – 17.00 – Bunkry Bluchera – Twierdza Ustka.
  2. W dniu 28.07 (sobota) pakiety startowe do odbioru w godzinach 10.00 – 17:00 Bunkry Bluchera – Twierdza Ustka.
  3.W dniu 29.07 (niedziela) pakiety startowe do  odbioru w godzinach 7:30 – 11:00 Bunkry Bluchera – Twierdza Ustka
  4. Godziny odbioru pakietów na wyznaczone fale będą nieprzekraczalne.
  5. Brak stawiennictwa do zawodów oznacza przepadek pakietu startowego.

6.PRZESZKODY

 1. Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody, których liczba i stopień trudności uzależniona jest od rodzaju wybranego przez Uczestnika biegu. Szczegółowe informacje dotyczące przeszkód znajdują się na stronie internetowej.
 2. Na trasie czekają przeszkody, według następującej specyfikacji: naturalne: bagno, stawy, morze, drzewa, górki, sztuczne wzorowane na wojskowy tor przeszkód: ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, doły oraz elementy związane z pokonywaniem przeszkód typu rury, pojazdy, etc. Specjalne zadania polegające na przeciągnięciu, przeniesieniu czy podniesieniu ciężaru oraz zadania mentalne.
  7. UCZESTNICTWO
 1. W biegach głównych mogą brać udział wszystkie osoby, które:
  1. w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat; osoby powyżej 15 roku życia, które w dniu zawodów nie będą miały ukończone 18 lat – po okazaniu, przy odbiorze pakietu startowego, podpisanej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w biegu. Brak zgody skutkuje niedopuszczeniem zawodnika do udziału w zawodach. Dokument nie może być kopią – dostępny do pobrania na stronie rejestracji zawodów.
  2. dokonają zgłoszenia, podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
  3. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
 2. W biegu młodzieżowym FORMOZA KIDS 1 km mogą brać udział wszystkie osoby, które:
  1. Kategoria wiekowa A: w dniu zawodów będą miały ukończone 5 lat, a nie skończyły jeszcze 8 roku życia;
  2. Kategoria wiekowa B: w dniu zawodów będą miały ukończone 8 lat, a nie skończyły jeszcze 11 roku życia;
  3. dokonają zgłoszenia, a ich opiekunowie podpiszą wymagane oświadczenia, uiszczą opłatę startową oraz odbiorą pakiet startowy.
  4. dokonają wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go, podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia i udziale w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji imprezy.
  • Obowiązuje limit uczestników 1000 osób. Organizator zastrzega sobie zmianę limitu uczestników.
  • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej organizatora www.formozachallenge.com
  • Zażalenia dotyczące wyników biegu rozpatrywane będą tylko w przypadku wysłania ich przez uczestnika biegu do 2 dni po ogłoszeniu wyników na adres mailowy Organizatora. Po upływie 2 dni wyniki staną się obowiązującymi i nie będą podlegać zmianom ani reklamacji.
  • W przypadku zaistnienia siły wyższej Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i/lub miejsca wydarzenia, a zmiany w tym zakresie nie mogą stanowić podstawy do dodatkowych zobowiązań ze strony organizatorów wobec uczestników Formoza Challenge.
  • Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania zawodów, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie biura zawodów celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
  • W przypadku, gdy organizator nie zostanie poinformowany o wycofaniu się z wyścigu i zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

8.PAKIET STARTOWY I SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Pakiet startowy będzie wydawany w Biurze Zawodów.
 2. Każdy uczestnik, który dotrze do mety, otrzyma unikatową pamiątkę z ukończenia zawodów.
 3. Po zakończeniu rejestracji online nie ma gwarancji koszulki.
 4. Na mecie zawodów znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępna będzie woda do picia, ciepły posiłek oraz część sanitarna.
 5. Wstęp do strefy zawodnika możliwy jest jedynie dla uczestników Formoza Challenge.
 6. Nagrody rzeczowe otrzymane w ramach kategorii wiekowych nie podlegają wymianie.
 7. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród lub do dwóch tygodni po imprezie w siedzibie Organizatora – Poznań, ul. Bożnicza 15/18, 61-751 Poznań.
 8. Organizator zapewnia możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie.
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykonywania zdjęć i filmowania zawodników na potrzeby reklamowe, promocyjne Organizatorów. Ponadto zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników zawodów Formoza Challenge. Mogą one być wykorzystane przez Organizatorów poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w publikacjach prasowych, telewizyjnych, jak również na potrzeby promocyjno – reklamowe oraz inne komercyjne związane z działalnością prowadzoną przez Organizatorów.

9.OPŁATA STARTOWA

 1. Wysokość wpisowego rośnie wraz ze ustalonymi przez organizatorów progami, te zależne są od upływu czasu – tj. konkretnych dat wyznaczonych przez organizatora. Informacja dotycząca wysokości wpisowego dostępna jest na stronie www.formozachallenge.com:
 2. Wysokości wpisowego decyduje data dokonania wpłaty, nie zaś data wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 5 km wynosi:
  1. do 30.04.2018 – 99 zł
  2. do 24.07.2018 – 119 zł
 4. Gotówką w dniu imprezy 150 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej)
 5. Opłata startowa za udział w zawodach na dystansie 10 km wynosi:
  1. do 30.04.2018 – 179 zł
  2. do 24.07.2018 – 149 zł
 6. Gotówką w dniu imprezy 200 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej)
 7. Opłata startowa za udział w zawodach ULTRA wynosi: 159 zł do 24.07. Gotówka w dniu imprezy 200 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej)
 8. Opłata startowa za osobę za udział w zawodach Formoza Team Challenge (10 km – teamy minimum 4, maksymalnie 8 osób):
  1. do 30.04.2018 – 199 zł
  2. do 24.07.2018 – 219 zł
 9. Gotówką w dniu imprezy 230 zł (uwaga – pakiet w ograniczonym zakresie, m.in. bez koszulki technicznej)
 10. Opłata startowa za udział w zawodach Formoza KIDS na dystansie 1 km wynosi:
  1. do 30.04.2018 – 59 zł
  2. do 24.07.2018 – 79 zł
  3. Gotówką 80 zł w dniach 27-29.07
 11. Zniżki od opłat przyznawane są na zasadzie specjalnych promocji przez Organizatorów, mają zasięg czasowy lub ilościowy. Każdorazowo ogłaszane na stronie www.formozachallenge.com oraz profilu Facebook.
 12. Opłata startowa może być przeniesiona na innego zawodnika za uiszczeniem opłaty administracyjnej w kwocie 15 pln na konto imprezy. Przeniesienie opłaty startowej nie może nastąpić później niż do dnia 15.07
 13. Opłata wpisowa podlega zwrotowi w terminie 14 dni od daty dokonania wpłaty, które to prawo przysługuje konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot opłaty nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego odstąpienia od Umowy wysłanego na adres kontakt@formozachallenge.com Organizatora (skan wraz z czytelnym podpisem).
 14. Jeżeli z jakichś przyczyn nie udaje się dokonanie płatności online – można dokonać jej poprzez przelew na konto: 09 2490 0005 0000 4520 8556 2393:, W tytule przelewu JEDYNIE NUMER PŁATNOŚCI, który został przekazany na maila po dokonaniu rejestracji oraz IMIĘ i NAZWISKO zawodnika.

Pakiety startowe kupione w dniu imprezy nie mają gwarancji koszulki technicznej.

10.KLASYFIKACJE

 1. Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach
  • Kobiety – miejsca I-III,
  • Mężczyźni – miejsca I-III,
  • FORMOZA TEAM CHALLENGE – drużyny – miejsca I-III

inne klasyfikacje zgodnie z informacją opublikowaną na stronie wydarzenia w późniejszym terminie.

11. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Ze względu na wyjątkowy charakter zawodów, każdy z uczestników musi liczyć się z ewentualnymi zadrapaniami, otarciami i kontuzjami spowodowanymi pokonywaniem ustawionych na trasie przeszkód.
 2. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania bądź innej opieki.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami.
 5. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika.
 6. Wszyscy uczestnicy startujący w Formoza Challenge, oświadczają iż startują na swoją odpowiedzialność, będąc w pełni świadomi ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania tego typu ekstremalnego wysiłku, co uczestnicy potwierdzają podpisaniem oświadczenia podczas odbierania pakietu startowego.
 7. Zabrania się uczestnictwa w zawodach po spożyciu napojów alkoholowych lub środków odurzających.

12.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach wynikające z winy uczestnika lub innych podmiotów trzecich nie związanych z Organizatorem,
 2. Uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność, składając stosowne oświadczenie o stanie swojego zdrowia umożliwiającym bezpieczny start w imprezie.
 3. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń Organizatora oraz służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas imprezy. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek jak również za zdarzenia losowe, których nie da się przewidzieć.
 4. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora wynikające z winy Uczestnika.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru (poza depozytem) na terenie zawodów.

13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie i zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami:
  a)ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – UODO
  b)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ 119, 4.52016, p. 1-88) – RODO
 2. Podstawę przetwarzania danych osobowych wskazanych przez uczestnika biegu stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 – UODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b – RODO. Jest nią realizacja umowy zawartej poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oraz zgłoszenie uczestnictwa w biegu w tym zaakceptowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzających dane w ramach organizowanych biegów w rozumieniu RODO oraz niniejszego Regulaminu jest:

APS AGENCY Sobczak Rosa sp.k. z siedzibą w Poznaniu,

 1. Bóżnicza 15/18 61-751 Poznań

Regon: 369044336, NIP: 7831769652, KRS: 0000708400
Momentem rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie formularza uczestnictwa w biegu i wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych.
2. Udzielenie przez uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek konieczny uczestnictwa w organizowanych biegach.

3.Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych osobie której dane dotyczą przysługują poniższe prawa:

 1. Prawo sprostowania danych osobowych
 2. Prawo dostępu do danych osobowych
 3. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 4. Prawo usunięcia danych osobowych
 5. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Skorzystanie z prawa ograniczenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie niemożliwością uczestnictwa w organizowanym biegu.

 1. Ponadto osobom które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora określonego w ust.2. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 roku Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Skargę określoną w ust. 8 złożyć należy w formie pisemnej ze wskazaniem swoich żądań i przesłać ją na adres Administratora wskazany w ust. 2
 3. Od momentu rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych Administratorowi przysługuje prawo przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego biegu.
 4. Prawo określone w ust. 10 dotyczy w szczególności prawa do publikacji danych osobowych w sieci internet oraz w ramach czynności administracyjnych, oraz informacyjnych podejmowanych zarówno w czasie prowadzenia zapisów jak i bezpośrednio podczas organizowanego biegu (dane dotyczą imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy klubu, miejsca zamieszkania, numeru na liście startowej, wyników zawodów)
 5. Administrator ma prawo m.in. stosować rozwiązania informatyczne umożliwiające wyszukiwanie po imieniu i nazwisku konkretnego uczestnika jego obecności na liście startowej konkretnego biegu, przesyłać listy z wynikami biegów, przesyłać informacje w zakresie miejsca i terminu startu konkretnego biegu i innych niezbędnych do prawidłowej komunikacji oraz produkcji organizowanych biegów.
 6. Administrator oświadcza, że nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotom trzecim, organizacjom międzynarodowym czy państwom trzecim w rozumieniu RODO, chyba że przepisy ustawy lub prawa międzynarodowego nakładają na Administratora obowiązek w tym zakresie.
 7. Administrator oświadcza, że stosuje rozwiązania zabezpieczające przetwarzane dane osobowe przez ich utratą, zniszczeniem oraz nieprawidłową modyfikacją w sposób właściwy. W szczególności rozwiązania technologiczne sprawdzone pod względem podatności na nieuprawnione przejęcie, zniszczenie, modyfikację lub niezgodne z celami przetwarzanie i wykorzystanie danych lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Biegu

14. UWAGI KOŃCOWE

 1. Zawody mogą zostać przełożone lub odwołane ze względu na wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne lub inne okoliczności.
 2. Organizator ma prawo do nie przyjęcia rejestracji danej osoby bez podania powodu.
 3. Uczestnik nie przestrzegający niniejszego regulaminu może zostać zdyskwalifikowany.
 4. Użytkowanie wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych jest zakazane.
 5. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
 6. Organizator posiada ubezpieczenie OC imprezy. Zawodnicy mają możliwość ubezpieczenia się od NNW we własnym zakresie.
 7. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
 8. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 9. Podane w regulaminie kwoty opłaty startowej zawierają podatek od towarów i usług.
 10. Prośbę o wystawienie faktury na uiszczoną opłatę startową należy kierować pod adresem mailowym kontakt@formozachallenge.com w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty wraz z podaniem wszelkich danych niezbędnych do jej wystawienia.
 11. Odbiór pakietu przez osobę trzecią jest możliwy wyłącznie po przedstawieniu pisemnego oświadczenia oraz skanu dowodu.
 12. Odbiór pakietów startowych jest możliwy wyłącznie w trakcie godzin otwarcia biura zawodów.
 13. Biuro rzeczy znalezionych funkcjonuje do 30 dni po zakończeniu zawodów. Rzeczy znalezione są wysyłane na koszt zawodnika.
 14. Istnieje  możliwość przepisania pakietu na inną imprezę cyklu Formoza Challenge bez zwrotu przez organizatora różnicy w kwocie wpisowego, pod warunkiem dostępności miejsc i poinformowania organizatora o tym na 30 dni przed terminem zawodów z których zawodnik chce zrezygnować poprzez wysłanie maila na adres:kontakt@formozachallenge.com